Disclaimer     Sitemap   
U bent hier:  Nieuws
De MFA
Algemeen
Foto's
Art impressions
Gebruik Sportzaal
Activiteiten
Het bestuur
Nieuws
Overig nieuws
Contact


MultiFunctionele Accommodatie "De Spil"

Floralaan 2

9421 NN Bovensmilde

 

 

E-mail:  info@mfadespil.nlAbout leather
   Terug naar vorige pagina

Bovensmilde, 14 mei 2021.

Betreft: Nieuwe naam Stichting Dorpshuis de Spil

Op 16 januari 2020 heeft het bestuur van de MFA de Spil u per brief ge´nformeerd over hun besluit om te stoppen met het beheer van de MFA de Spil.
Op 31 december 2020 is het gebouw overgedragen aan de gemeente Midden-Drenthe.
Op 29 april jongstleden is de oprichtingsakte getekend voor de Stichting Dorpshuis de Spil.

Deze akte is ondertekend door de volgende bestuursleden:

Auke Kooistra, voorzitter
Wout Stam, secretaris
Jacob Kappen, penningmeester
Ina Vording, algemeen lid
Willem Veldhuis, algemeen lid.

Het bestuur heeft de ambitie om het dorpshuis meer dorpshuis te laten worden: een plek voor ontmoeting en samen zijn voor dorpsgenoten Het dorpshuis wil fungeren als een ontmoetingsplaats met een laagdrempelig karakter. De gemeente verhuurt de sportaccommodaties. De nieuwe Stichting Dorpshuis de Spil blijft de verhuurder van de verschillende dorpshuisruimtes. Willem Veldhuis blijft de co÷rdinator. Op dit moment zijn we nog met de gemeente in gesprek over de mogelijk toekomstige functies van het gebouw. Zodra hierover meer bekend is zullen we u informeren. Ook zullen we dan onze dorpshuisvisie aan u voorleggen.

Wanneer aan alle financiŰle verplichtingen is voldaan zal de Stichting MFA de Spil worden opgeheven.

Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis de Spil

Wout Stam, secretaris

Bovensmilde, 20 november 2020.

Betreft: Spreekuur van Certe in MFA de Spil wordt niet meer hervat.

Wegens de corona-pandemie werd de spreekuur-locatie in de Spil gesloten. De afgelopen periode leidde bij Certe tot een herbezinning op het netwerk aan bestaande locaties. Hieruit blijkt dat huidige aanbod voldoet aan het aantal vragen. Daarom is besloten om het spreekuur in de Spil niet meer te hervatten. De huisartsen in deze regio worden van dit besluit op de hoogte gesteld.

Bovensmilde, 16 maart 2020.

Betreft: Sluiting MFA de Spil.

Om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk tegen te gaan en in lijn met de landelijke maatregelen, zijn wij genoodzaakt De Spil van 16 maart tot nader bericht voor alle activiteiten te sluiten. Door de sluiting is de accommodatie niet voor huur beschikbaar. De door u gereserveerde uren in deze periode worden geannuleerd en niet in rekening gebracht.

Het bestuur

Bovensmilde, 27 december 2018.

Betreft: beperkte openstelling dorpshuis 2.

Beste MFA gebruikers
Zoals eerder aan u bericht vindt de horeca-exploitatie nu gescheiden plaats. De kantine wordt geŰxploiteerd door BSVV, de overige ruimtes door de Stichting MFA de Spil.

We zitten op dit moment in een overgangsfase.
Dorpshuis 2, naast de keuken, is nu ook de plek waar we onze horeca benodigdheden hebben opgeslagen.
Dit betekent dat deze ruimte voorlopig alleen opengesteld kan worden voor kleine vergaderingen en/of bijeenkomsten, logopedie, scholing en eigen horeca activiteiten.
Mogelijke reservering van deze ruimte geschiedt via de co÷rdinator van de MFA, Willem Veldhuis.

Voor gebruikers die dorpshuis 2 reeds hadden besproken, bieden we een alternatieve ruimte aan.
BSVV kan op de door hun te houden evenementen beschikken over alle overige ruimtes.
Wij zijn Bovensmilde kan op 4 januari bij de Megaspeeldag beschikken over dorpsruimte 1.
We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht.

We wensen iedereen een voorspoedig 2019 toe!

Namens het MFA bestuur:

Auke Kooistra, voorzitter
Wout Stam, secretaris